MOLA V MSK

zatraktivnění břehů vodních ploch

2022

Moravskoslezský kraj

vizualizace Mário Michalík

Návrh zatraktivnit břehy vodních ploch v Moravskoslezském kraji prostřednictvím plovoucích mol není na konkrétní místo. Proto více než místo byla inspirací samotná příroda a její organické principy. Mola jsou tak skládáná podobně jako stonky bylin (na obrázku krásenka). Větvění z hlavního stonku je jako větvení z páteřního pontonu. Na koncích stonků jsou jednotlivé květy, jako výsledek růstu a jeho smyslu. Na konci pontonů umisťuji relaxační plochy připomínající hnízda. Ty evokují hodně pozitivního, nejvíc bezpečí. Organická podoba hnízda je geometrizována kruhovou zkratkou (půdorysně) a směrem vzhůru se rozevírající ohrádkou. Ta je ze 3/4 zároveň opěrkou lavičky tvořenou dřevěnými latěmi. Přístupová lávka je napojena na kruh hnízda tečnou tak, aby nezakrývala výhled na vodu.