okolí kulturního domu v Bohuslavicích

Bohuslavice

2019

obec Bohuslavice

Řešené území je pro obec významným dopravním, kulturním a společenským bodem. Jeho urbanistické a architektonické řešení ale svou kvalitou daleko zaostává za jeho významem. Velký rozsah zpevněných ploch se snažíme opticky zmenšit nově navrženým zeleným pásem se stromy. Parkoviště je stejně široké jako KD, který v návrhu rozšiřujeme o loubí. Plocha mezi KD a Bohuslavickým potokem je pro nás více krajinou než zástavbou. Podél potoka navrhujeme přírodní mlatovou stezku, prostor palouku od východu uzavíráme zastřešeným pódiem.