charitativní obchod

Ostrava, Českobratrská

2013

2013

Moment o.p.s

Svépomoc

"S Místními architekty jsme začali spolupracovat v roce 2010, kdy jsme je požádali o pomoc při zpracování návrhů interiérů i při jejich realizaci. Prosba to byla opravdu troufalá, protože jsme měli velmi omezený rozpočet a mnoho prací jsme chtěli zvládnout jen s dobrovolníky, kteří nám nabídli pomocnou ruku. A oni se stali jedněmi z nich. Této spolupráce, která stále pokračuje, si ceníme. Díky jejich ochotě, vstřícnosti a umu budujeme společně síť naprosto originálních obchodů, které svým designem upoutávají pozornost, a zároveň nepřekračujeme naše finanční možnosti." Simona Honsová, dlouholetá ředitelka obecně prospěšné společnosti MOMENT ČR